Dôležité informácie a podmienky
 

Vek

Magis Central Europe 2017 je určený pre mladých vo veku 18 – 35 rokov. Nie je možné urobiť žiadnu výnimku pre ľudí mladších ako 18 rokov. Horný limit sa nevzťahuje na zasvätené osoby, organizátorov, dobrovoľníkov a ďalšie výnimky odsúhlasené organizačným tímom. Ak máš nejaké otázky, kontaktuj organizátorov.
 

Prihlasovanie na experimenty

V rámci registrácie si vyberáš 3 konkrétne experimenty, o ktoré máš záujem. Organizátori sa budú snažiť čo najviac ti vyhovieť, ale prosíme ťa aj o otvorenosť pre iné možnosti – aj toto je súčasťou Magisu. :)


Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je 120 €. Cena zahŕňa náklady za celý pobyt (vrátane dopravy z miesta konania experimentu do Prahy). Cena nezahŕňa dopravu zo Slovenska na experiment a z Prahy naspäť na Slovensko. Túto časť dopravy si účastníci zabezpečujú a hradia individuálne.

 

Platba

Účastnícky poplatok bude hradený bankovým prevodom. Inštrukcie k platbe ti pošleme e-mailom spolu s potvrdením o registrácii. Ak neskôr zistíš, že sa nebudeš môcť zúčastniť, bude potrebné nájsť za seba náhradu. Zrušenie registrácie a vrátenie peňazí nebude možné.

 

Koniec prihlasovania

Prihlasovanie trvá do 15. mája 2017.

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR