Spoločenstvo Magis, ktoré pôsobí v Bratislave, združuje ľudí oslovených ignaciánskou spiritualitou, pričom mnohí z nich majú osobnú skúsenosť z celosvetového či stredoeurópskeho programu MAGIS.

Mladí zo Slovenska sa programu MAGIS zúčastňovali prakticky od samého začiatku. V roku 2005 sa s výpravou mladých na MAGISe (v podobe, v akej ho poznáme dnes) pred Svetovými dňami mládeže v  Nemecku zúčastnil Milan Hudaček SJ. Odvtedy už Slováci nechýbali ani na jednom z medzinárodných MAGISov.

Pre súčasné spoločenstvo Magis bolo však kľúčový MAGIS v Španielsku v roku 2011. Časť z vyše 70 mladých ľudí, ktorí sa ho zo Slovenska (a Ukrajiny) zúčastnili, si po návrate domov  uvedomilo, že ich spája skúsenosť, ktorá zmenila ich život a že nechcú, aby to skončilo. Krátko na to sa konala prvá Magis chata a z účastníkov MAGISu 2011 sa sformovalo prvé stretko v Bratislave, ktoré sa pravidelne už piaty rok (s menšími či väčšími obmenami obsadenia) stretáva každý týždeň (v pondelok) v priestoroch bratislavského jezuitského kolégia. Pri jeho zrode stáli jezuiti Peter Girašek SJ a Jaroslav Mudroň SJ. Neskôr boli zaň zodpovední Peter Buša SJ a Martin Benko SJ.

Od októbra 2015 funguje v Bratislave i druhé „štvrtkové" Magis stretko, ktoré chce sprostredkovať ignaciánsku spiritualitu aj ďalším mladým ľuďom. Podobne ako prvé, t.j. „pondelkové" stretko, sa mladí stretávajú pravidelne každý týždeň. Tejto skupine mladých sa venuje Samuel Jackanič SJ.

Za jezuitov o spoločenstve Magis hovorí Samuel Jackanič SJ: „Vnímame, že tým, ktorý z nás začal formovať spoločenstvo, je sám Boh a veľmi sa tešíme z toho, že o medzinárodný MAGIS ako aj o naše Magis stretká je stále záujem a že okrem medzinárodného každoročného programu môžeme ako spoločenstvo Magis fungovať počas celého roka a zakúšať tak vzájomné priateľstvo a podporu."

 

Skúsenosť z MAGISu, ktorý sa uskutočnil v lete 2016 v Poľsku, bola podnetom pre vznik nového, tretieho Magis stretka, ktoré sa v Bratislave stretáva od októbra 2016. Toto spoločenstvo umožňuje členom spoznávať a čerpať z ignaciánskej spirituality a zažívať tak „magis" v každodennom živote.

Spoločenstvá inšpirované ignaciánskou spiritualitou a vychádzajúce zo skúsenosti mladých z medzinárodných MAGIS stretnutí vznikli aj v iných krajinách na svete (napr. Maďarsko, Litva, Veľká Británia, atď.). Formy ich pôsobenia sú rôzne – letné spoločné stretnutia, stretká, apoštolát, atď. V súčasnosti sa na úrovni jezuitských provincií diskutuje o možnostiach ako tieto spoločenstvá a iniciatívy medzinárodne prepojiť.