Magis Central Europe 2017 je medzinárodné stretnutie mladých (18 – 35 rokov), ktoré sa uskutoční od 14. do 23. júla 2017. Je určené predovšetkým pre mladých zo strednej a východnej Európy, ale vítaní sú aj účastníci z iných častí sveta či Európy. Spoločným dorozumievacím jazykom bude angličtina. Znalosť angličtiny je výhodou, ale nie nevyhnutnou podmienkou účasti na MCE 2017.

 

Stretnutie pozostáva z dvoch častí:

1. časť: Experimenty (14. – 20. júl)

2. časť: Spoločné záverečné stretnutie (20. – 23. júl)

Po skončení experimentov sa účastníci spoločne stretnú v Prahe. Program záverečného stretnutia sa bude niesť v duchu témy MCE „Kontemplatívni v činnosti". Uskutočnia sa prednášky a workshopy, ktoré budú viesť experti na danú tému. Účastníci sa budú môcť podeliť o svoju skúsenosť z experimentov v národných skupinách a v rámci festivalu národov budú mať možnosť predstaviť svoju kultúru a skúsenosť ostatným účastníkom. Taktiež budú môcť spoznať Prahu a jej duchovné a kultúrne dedičstvo.
 

Téma: Kontemplatívni v činnosti

Hlavnou témou MCE 2017 je „Kontemplatívni v činnosti". Byť kontemplatívny v činnosti je jednou zo základných charakteristík ignaciánskej spirituality. Je to zároveň pokračovanie „Dávať a nepočítať" z minuloročného MAGIS stretnutia v Poľsku. Cieľom témy je ukázať mladým, že je nevyhnutné byť aktívny a kontemplatívny zároveň. „Byť magis" znamená byť kontempl/aktívny.


Motto: Dôverne spojený s Bohom

Motto „Dôverne spojení s Bohom" pochádza z opisu vlastností generálneho predstaveného jezuitov v Konštitúciách Spoločnosti Ježišovej (§ 723), kde sa píše: „Spomedzi všetkých požadovaných vlastností generálneho predstaveného prvou je jeho hlboké a dôverné spojenie s Bohom a naším Pánom v modlitbe a vo všetkých svojich činoch."

Byť v dôvernom spojení s Bohom a žiť s Ním každý moment svojho života je veľká výzva pre všetkých ľudí žijúcich ignaciánsku spiritualitu.

 

LOGO

 

Logo MCE 2017 odráža tému a motto stretnutia, zobrazujúc človeka v dôvernom spojení s Bohom a kontemplatívneho v činnosti. Jeho symbolika je zakorenená v ignaciánskej spiritualite.

V srdci kríža, ktorý je symbolom Boha, sa nachádza silueta človeka. Pravý horný štvrťkruh predstavuje (okrem iného) Stvorenie človeka. Boh tvorí človeka a posiela ho do sveta, aby bol taký kreatívny a aktívny ako On sám a aby bol vždy v hlbokom spoločenstve s Ním – nielen v kostole počas modlitby či meditácie, ale tiež uprostred sveta počas všetkých svojich aktivít. Svet ako Božie stvorenie je dobrý a umožňuje nám nachádzať Boha vo všetkých veciach nášho každodenného života.

Človek je pútnik, pretože vo svete viery sme neustále na ceste. Aj sv. Ignác o sebe často hovorí ako o pútnikovi. Pútnik putuje po svete v Božom svetle (žltý štvrťkruh) a hlboko zakorenený v Ňom – človek je zobrazený bielou farbou, ktorá vyjadruje intímne spojenie s Bohom, ktoré človek nadobúda v krste.

Silueta človeka zároveň predstavuje každého účastníka MCE 2017, ktorý sa ako pútnik vydáva na cestu vedúcu na neznáme miesta so zakončením v Prahe. Praha – známa svojimi kostolmi a kláštormi a v logu znázornená siluetou Pražského hradu s vežami Katedrály sv. Víta a baziliky sv. Juraja – predstavuje posvätné miesto, chrám, ktorým je nielen budova kostola, ale aj človek (ako chrám Ducha Svätého) a kresťanské spoločenstvo (tvoriace Kristovo telo).

Žltá farba predstavuje zlato, ktoré je symbolom Boha, jeho svetla a vernosti. Zároveň je to farba radostného života, energie a činnosti. Hnedá je farbou zeme (lat. humus). To nám pripomína, že sme stvorení zo zeme a pozýva žiť v pokore (lat. humilitas) a chudobe, s nohami pevne na zemi.