Prvý stredoeurópsky MAGIS sa uskutočnil od 20. do 28. júla 2013, a rovnako ako brazílsky MAGIS sa niesol v znamení hesla „Národy nás očakávajú". Podnetom pre organizáciu prvého ročníka  „Magis Central Europe" (MCE) bola vzdialenosť, aká delila Slovensko od Brazílie, ktorá bola v roku 2013 miestom konania MAGISu a Svetových dní mládeže. Hlavným organizátorom MCE 2013 bola slovenská provincia jezuitov a experimenty sa okrem Slovenska uskutočnili takisto na území Maďarska. MAGISu sa zúčastnili mladí ľudia z Maďarska, Slovenska, Česka, Litvy, Poľska, Slovinska a Rumunska. Program MCE 2013 vyvrcholil Národným stretnutím R13 v Ružomberku.

 

V roku 2014 sa organizácie stredoeurópskeho MAGISu (MCE 2014) zhostila maďarská provincia jezuitov a jeho heslom bolo „Mnoho darov v jednom Duchu". MAGIS trval od 19. do 27. júla a experimenty sa tentokrát okrem Maďarska a Slovenska konali i v Rumunsku. MCE 2014 sa zúčastnilo 140 mladých ľudí z Maďarska, Slovenska, Česka, Litvy, Poľska, Slovinska, Rumunska, Belgicka, Portugalska a Bolívie. V tom istom roku sa o pár týždňov neskôr uskutočnil aj „Magis Ireland", ktorého sa tiež zúčastnili mladí z viacerých krajín.

 

V roku 2015 sa okrem tradičného stredoeurópskeho MAGISu (10.-20. júl, Święta Lipka v Poľsku) uskutočnil i lokálny slovenský MAGIS, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok mladých. Ročník 2015 bol inšpirovaný životom rodiny Munkovcov a niesol sa v znamení hesla „Verní až do konca". Konal sa od 26. júla do 2. augusta v Nemecku, Maďarsku a na Slovensku. Magisáci putovali po stopách Františka a Tomáša Munkovcov, konvertitov zo židovstva a hrdinských vyznávačov viery v živého Krista, ktorí zomreli pri „pochode smrti" z koncentračného tábora Sachsenhausen  v Nemecku na konci 2. svetovej vojny.