Ignaciánske experimenty sú jadrom MAGISu. Ich cieľom je naučiť účastníkov nachádzať Boha v každodennom živote, vo svojich aktivitách, v ľuďoch, ktorých stretnú, aj tam, kde by Ho nikdy neočakávali. Experimenty poukazujú na význam tímovej spolupráce, dávajú mladým možnosť zažiť medzinárodné spoločenstvo aj neobvyklé situácie, čo spoločne prispieva k ich ľudskému aj duchovnému rastu.
Viac o náplni dňa počas experimentu nájdete v sekcii Piliere MAGISu.
 
V rámci MCE 2017 sa uskutoční 17 rôznych experimentov, ktoré sa budú konať v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku.
 

PUTOVANIE A SPIRITUALITA

 
Pilgrim in Moravia

Pešia púť medzi najdôležitejšími moravskými svätyňami – Velehradom, Svatým Hostýnom (spravovaný jezuitmi) a Svatým Kopečkom (spravovaný premonštrátmi). Budeme putovať približne 25 km denne, pričom všetko potrebné vybavenie a jedlo si ponesieme v batohoch. Experiment tiež zahŕňa návštevu dvoch nádherných historických miest a arcibiskupských sídel – Kroměříž a Olomouc, v ktorých sa nachádza viacero pamiatok a kostolov (UNESCO).

Miesto: Velehrad - Olomouc, Česká republika

Vedúci experimentu: Štěpán Bekárek

Kapacita: 12 ľudí

 

Walking in God's Highlands

Kráčanie v Božej prítomnosti vo vrchoch blízko Budapešti, púť z Budapešti do Ostrihomu (tzv. maďarský Sion) cez prírodné rezervácie národného parku Duna-Ipoly, s krásnymi lesmi, údoliami/roklinami, kopcami, skalami a vyhliadkami, jaskyňami, kde žili pustovníci a kresťanskými sakrálnymi miestami. Prostredníctvom putovania, spirituality a špeciálnych modlitieb (napr. silencium) sa pokúsime dostať bližšie k Bohu. Väčšinou budeme kráčať 20-25 km po turistických trasách a kopcoch (čiastočne v horskom teréne) a batožinu si budeme niesť so sebou.

Požiadavky: Určité turistické skúsenosti a dobrá fyzická kondícia; dobrá turistická obuv.

Miesto: vrchy v blízkosti Budapešti, Maďarsko

Vedúci experimentu: András J. Molnár

Kapacita: 10 ľudí


 

Going Up to Go Deeper

Experiment sa bude konať v čarovnom Kłodzku a Stołowych vrchoch. Počiatočným miestom budú Wambierzyce a záverečným Kłodzko. Každý deň sa budeme venovať rôznym aktivitám na rozličných miestach, ale nocovať budeme vždy na tom istom mieste. Vďaka tomu sa budeme môcť sústrediť na nádherné prostredie. Počas putovania nás bude sprevádzať osoba sv. Ignáca z Loyoly. Prostredníctvom jeho autobiografie „Cesta pútnika" si viac priblížime jeho život a osobnú cestu.

Požiadavky: Pohodlná obuv.

Miesto: Wambierzyce – Kłodzko, Poľsko

Vedúci experimentu: Monika Luboch-Furmańczyk

Kapacita: 12 ľudí


 

Retreat in the Mountains

Ignaciánske duchovné cvičenia v tichu s duchovým vedením (1 jezuita a 2 sestry). Budeme putovať pozdĺž Salzburger Almenweg, turistického chodníka v okolí Salzburgu. Každý deň budeme kráčať 5 – 6 hodín, súčasťou denného programu bude impulz, sv. omša a večerný Magis kruh. Ubytovanie bude zabezpečené v horských chatkách. Zásoby na každý deň si ponesieme so sebou.

Požiadavky: Dobrá fyzická kondícia, dobré vybavenie, otvorenosť pre ticho a duchovné témy.

Miesto: Salzburger Almenweg, Rakúsko

Vedúci experimentu: P. Albert Holzknecht SJ

Kapacita: 12 ľudí


 

SPOLOČNOSŤ A KULTÚRA

 
Living Stones

Tie kamene sú živé, môžu nám rozpovedať príbeh, príbeh o spojení medzi históriou a umením, architektúrou a Bohom. Hlavnou myšlienkou Živých kameňov je vidieť Boha v kameňoch, z ktorých je postavený kostol (doslovne aj obrazne). Vstúpime do kostola a pokúsime sa spoznať ho hlbšie, širšie, magis. Pomôže nám k tomu Biblia, história umenia, teológia, meditácia. Vyvrcholením tohto procesu bude evanjelizácia, počas ktorej sa pokúsime zdieľať myšlienku Živých kameňov s inými, niekedy aj náhodnými ľuďmi.

Miesto: Toruń, Poľsko

Vedúci experimentu: Agata Karaźniewicz

Kapacita: 14 ľudí


 

Word on Papyrus

Papyrus je jedným zo starodávnych prostriedkov písomnej komunikácie. Najstaršie rukopisy Nového zákona sa zachovali a boli objavené na kúskoch papyrusu. Experiment ponúka možnosť vstúpiť do starobylého sveta kultúry písania. Každý z nás si vytvorí svoj vlastný hárok papyrusu a dozvie sa, ako naň písať starodávnym spôsobom – presne tak, ako to robili evanjelisti a ďalší pisatelia Nového zákona. Miestom konania experimentu bude jezuitská vila v Malých Karpatoch na Slovensku, čo nám pomôže vytvoriť pokojnú atmosféru priateľskej komunity, užiť si prírodu, organizovať malé výlety a prechádzky po lese, hrať sa a objavovať niektoré duchovné dimenzie nášho života.

Miesto: Modra, Slovensko

Vedúci experimentu: P. Jaroslav Mudroň SJ

Kapacita: 12 ľudí


 

Spiritual life in a Post-War-Area
Visoki Decani je jedným z najstarších srbských pravoslávnych kláštorov. Nachádza sa v Kosove, odkiaľ po občianskej vojne odišli takmer všetci Srbi. Vojaci KFOR kláštor stále strážia a žiaden mních nemôže opustiť kláštor bez vojenskej ochrany, pretože okolo je stále veľa nenávisti. Mnísi sa snažia žiť svoju spiritualitu aj v tejto veľmi špecifickej situácii. Mnísi z Visoki Decani majú veľmi dobré ekumenické priateľské vzťahy s katolíckymi Misionárkami lásky, ktoré založila Matka Tereza a ktoré spravujú dom pre psychicky choré ženy. Počas nášho experimentu sa zúčastníme duchovného aj spoločenského života vo Visoki Decani a jeden deň budeme pracovať s Misionárkami lásky.

 

Miesto: Kláštor Visoki Decani, Kosovo

Vedúci experimentu: P. Alois Kölbl

Kapacita: 8 ľudí


 

SLUŽBA

 
Ignatian EcoGroup

Pozývame ťa zúčastniť sa Božej uzdravujúcej a tvorivej činnosti prostredníctvom rôznych ekologických aktivít v areáli jezuitského parku pri Bratislave. Aktivity dopĺňajú krátke kurzy o ochrane prírody, duchovné diskusie o ekológii v Biblii, ignaciánskej spiritualite a jezuitských dokumentoch či teologických a environmentálnych otázkach a rekreačný program ako plávanie, volejbal, futbal, bedminton.

Požiadavky: Túžba pracovať a byť v prírode; dobrá fyzická kondícia a odvaha. My kupujeme pracovné nástroje aj loď, ty si prines dobré topánky. Vhodný je aj repelent proti komárom a kliešťom.

Miesto: Ivanka pri Dunaji, Slovensko

Vedúci experimentu: P. Dušan Bezák SJ

Kapacita: 8 ľudí
 

 

Play Together

Vo východnej Európe je materiálna a duchovná bieda mnohých rómskych rodín nepochybne jednou z najväčších sociálnych výziev našich čias. V Miškolci, priemyselnom meste v severovýchodnom Maďarsku, je veľa (nielen rómskych) rodín postihnutých chudobou v dôsledku nezamestnanosti rodičov. Počas leta sú deti denne na uliciach bez poriadneho zamestnania či starostlivosti. V rámci Magis  experimentu pre tieto deti organizujeme program (hry, hudba, tvorivé dielne, základné kurzy angličtiny atď.), pozývame ich na spoločné jedlo a učíme ich modliť sa.

Miesto: Miškolc, Maďarsko

Vedúci experimentu: Fruzsina Tóth

Kapacita: 8 ľudí


 

Works of Mercy

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." Počas tohto experimentu sa naučíme niečo o našej sociálnej zodpovednosti za ostatných, špeciálne za tých, ktorí mali menej šťastia ako my sami. Budeme hovoriť a učiť sa o skutkoch telesného milosrdenstva a denne ich budeme praktizovať. Každý deň sa zameriame na iný skutok milosrdenstva a vo svetle Ježišových slov budeme pracovať s rozličnými ohrozenými sociálnymi skupinami v Slovinsku (napr. bezdomovci, utečenci).

Miesto: Ľubľana, Slovinsko

Vedúci experimentu: Nina Malenšek

Kapacita: 14 ľudí


 

Raise a Smile

Experiment sa bude konať v centre zdravotnej starostlivosti Sosnowa Aleja vo Wardzyni, kde sa starší ľudia môžu zotavovať v tichu a pokoji. Experiment je o pomoci pacientom nielen prostredníctvom duchovných rozhovorov, ale aj cez našu prítomnosť, ktorá im vyčarí úsmev na tvári. Cieľom aktivít bude tiež starostlivosť o starých ľudí, napr. pomoc pri jedení a rehabilitácii. Aktivity budú prebiehať pod dohľadom odborníkov, ktorí nás naučia, ako všetko robiť správne.

Miesto: Wardzyn, Poľsko

Vedúci experimentu: Marta Markiewicz

Kapacita: 10 ľudí


 

Martha and Raphael

Experiment Martha and Raphael je určený predovšetkým pre tých, ktorí už majú nejakú skúsenosť s MAGIS stretnutiami a počas MCE 2017 by chceli slúžiť a sprevádzať ostatných účastníkov. Dobrovoľníci budú mať najskôr čas na svoju osobnú a duchovnú formáciu, teambuilding a prehliadku pamiatok, aby tak lepšie spoznali Prahu. Potom pripravia našu centrálu pre ďalších asi 200 účastníkov. Počas stretnutia v Prahe ich budú vítať, slúžiť im a tiež ich budú sprevádzať historickými krásami Prahy a odhalia im ich význam.

Požiadavky: Túžba podieľať sa na organizácii veľkého podujatia a slúžiť druhým.

Poznámka: Účastníci experimentu Martha and Raphael môžu očakávať zľavu 50 € z účastníckeho poplatku.

Miesto: Praha, Česká republika

Vedúci experimentu: P. Miroslav Herold SJ

Kapacita: 16 ľudí


 

UMENIE

 
Magis Taizé

Experiment je spojený s modlitbami, hudbou a piesňami z Taizé. Program bude zahŕňať meditácie, spoločnú reflexiu nad biblickými textami a priestor pre čas v tichu, oddych v prírode a šport. Naučíme sa piesne z Taizé so sólami a ďalšiu liturgickú a klasickú hudbu. Experiment budú viesť profesionálni hudobníci. Pozývame ťa hľadať a nachádzať Boha v prírode, hudbe, spievanej modlitbe a komunitnom živote.

Požiadavky: Pozitívny vzťah k piesňam z Taizé, tichu a modlitbe. Hudobný sluch. Základná skúsenosť so spevom.

Bližšie informácie nájdeš tu.

Miesto: Trlenská dolina, Slovakia

Vedúci experimentu: P. Vlastimil Dufka SJ

Kapacita: 16 ľudí

 

Experience Bible Through Action

Experiment bude hereckou aplikáciou ignaciánskych meditácií. Budeme kontemplovať postoje a motivácie ľudí, ktorí sa objavujú vo vybraných situáciách z evanjelií. V malých skupinkách sa pokúsime predviesť správanie týchto ľudí (svedkov Ježišových skutkov alebo postavy z jeho podobenstiev), a tak si uvedomiť a hlbšie zakúsiť motivácie a pocity, ktoré tvarovali ich postoje a činy.

Požiadavky: Schopnosť používať spoločný (väčšinou rodný) jazyk v rámci malej skupiny 4-5 účastníkov.

Miesto: Telč, Česká republika

Vedúci experimentu: Lukas Rieger

Kapacita: 12 ľudí


 

Painting As a Prayer

Maliarsky experiment bude zahŕňať kreslenie uhlíkom, maľovanie temperovými farbami a v prípade dažďa aj modelovanie z vizovickej hmoty či tvorba 3D predmetov z papiera. Budeme maľovať vonku aj vo vnútri kostola. Umenie nám pomôže cítiť Boha v Božích stvoreniach, Jeho lásku a milosrdenstvo a vyjadriť našu vďačnosť, radosť a chválu. V rámci jednodňového výletu navštívime Bohosudov – pútnické miesto s bazilikou Sedembolestnej Panny Márie, ktoré postavili jezuiti v 18. storočí. Navštívime tiež Pravčickú bránu – najväčšiu skalnú bránu v Európe, ktorá sa nachádza v národnom parku České Švajčiarsko. Večer budú k dispozícii športové aktivity.

Miesto: Děčín, Česká republika

Vedúci experimentu: Elena Filová

Kapacita: 10 ľudí


 

Icon Explorers

Písanie ikon ako forma modlitby. Našou misiou bude napísať ikonu a objaviť spôsob, akým prezentuje a chráni základy našej viery. Čas, ktorý spolu strávime prácou na ikonách je tiež časom modlitby, budovania spoločenstva, spoločného slávenia Eucharistie a možnosťou lepšie spoznať seba samých.

Požiadavky: Zanietenie pre ikony a sakrálne umenie, disciplína, vytrvalosť v práci, trpezlivosť, túžba vytvoriť náboženský obraz; vkus pre vizuálne umenie, schopnosť kresliť a maľovať dosť dobre na to, aby ste napísali ikonu v obmedzenom čase. Nepotrebuješ žiadne špeciálne vybavenie - všetok materiál bude zabezpečený. Zíde sa ti však oblečenie, ktoré si budeš môcť zašpiniť.

Pozri si krátky film o experimente Icon Explorers na MAGISe 2016.

Miesto: Velehrad, Česká republika

Vedúci experimentu: P. Juraj Dufka SJ

Kapacita: 10 ľudí


 

Accompanied by Music

Vždy nás sprevádza Zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý nás pozýva sprevádzať iných. Počas tohto experimentu si to vyskúšame za pomoci hudby z Taizé. Ráno sa budeme venovať úvodu, tichu a zdieľaniu. Popoludní budú prebiehať hudobné workshopy, vokálne aj inštrumentálne, a spoločne s členmi sociálneho experimentu budeme sprevádzať deti z ulice tak, že ich budeme učiť piesne. Večer budeme sprevádzať tých, ktorí prídu na naše otvorené Taizé modlitby do jezuitského kostola v Miškolci. Plánovaný je aj oddychový program ako športy a návšteva pamiatok.

Požiadavky: Pozitívny vzťah k hudbe, tichu a modlitbe; hudobný sluch; základná skúsenosť so spevom. Hudobné nástroje sú vítané.

Miesto: Miškolc, Maďarsko

Vedúci experimentu: Annamária Kertész and Zsolt Bálint

Kapacita: 16 ľudí